NEURO-PLUS
ul. Katowicka 19d
43-600 Jaworzno
601 539 412
32 752 93 98

Formularz kontaktowy

OTYŁOŚĆ jest jednostką chorobową charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej         w stosunku do normy. Jest to choroba złożona, rozwijająca się powoli. 
W 95% przypadków otyłość jest następstwem nadmiaru energii pobieranej z pożywienia.
U osób o prawidłowej masie ciała tkanka tłuszczowa nie przekracza 20% masy ciała u kobiet i 10% u mężczyzn.

Metody oznaczania ilości tkanki tłuszczowej

W praktyce stosuje się:

 • pomiar masy ciała (wagi ciała) i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI - Body Mass Index).
 • pomiar grubości fałdu skórnego
 • pomiar bioimpendancji elektrycznej ciała (analiza składu ciała)

Ocena stopnia otyłości jest możliwa dzięki określeniu ilości tłuszczu w ciele poprzez wykonanie analizy składu ciała.
Analiza składu ciała wykonywana jest na najnowocześniejszym aparacie pomiarowym firmy Akern. Jest to pomiar nieinwazyjny, trwający kilka sekund i bardzo czuły. Dzięki analizie można dokładnie oszacować zawartość tkanki tłuszczowej, masy beztłuszczowej i wody w ciele oraz ustalić dokładną przemianę materii.
Ciało człowieka zawiera chemicznie dwie składowe: masę beztłuszczową i tkankę tłuszczową, które łącznie określają ciężar ciała. Masa beztłuszczowa obejmuje kości, mięśnie, wodę i tkankę łączną. Masę tłuszczową natomiast stanowią tłuszcz strukturalny i tłuszcz zapasowy. Tłuszcz strukturalny znajduje się w nerwach, mózgu, płucach, wątrobie i gruczołach dokrewnych. Tłuszcz zapasowy zalega w tkance tłuszczowej.

Efekty leczenia nadwagi i otyłości najlepiej monitoruje się dzięki regularnym pomiarom. Leczenie ma na celu obniżenie zawartości tkanki tłuszczowej w ciele i utrzymanie lub zwiększenie tkanki mięśniowej.

Dla osób dorosłych i o przeciętnych warunkach umięśnienia wskaźnik BMI dobrze odzwierciedla zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.
BMI  oblicza się przez dzielenie masy danej osoby przez potęgę wysokości (BMI=kilogramy/metry do kwadratu) 

niedożywienie < 19
wartość prawidłowa 19-25
nadwaga 25-30
otyłość >30
skrajna otyłość >40


otyłość I stopnia               BMI    30,0 - 34,9
otyłość II stopnia              BMI    35,0 - 39,9
otyłość III stopnia             BMI    ≥ 40

obwód brzucha mierzony na poziomie talii nie powinien prekraczać połowy pomiaru wzrostu

Ze względu na umiejscowienie nadmiaru tkanki tłuszczowej rozróżnia się:

 • otyłość aneroidalną - brzuszną, spotykaną częściej u mężczyzn,
 • otyłość kynoidalną - udowo-pośladkową, występującą częściej u kobiet.

Częstość występowania nadwagi i otyłości wzrasta wraz z wiekiem.
Sprzyjającymi czynnikami są:

 • przekarmianie w wieku niemowlęcym,
 • życie w ciągłym stresie, niepokoju, rywalizacji, braku czasu na wypoczynek, spożywanie w pośpiechu nieregularnych posiłków (najczęściej typu "fast food"),   ciągłe napięcie psychiczne,
 • genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe, w których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie.
 • czynniki biologiczne:
  • uszkodzenie podwzgórza (proces zapalny lub nowotworowy) i jąder brzuszno-przyśrodkowych podwzgórza mogą powodować rozwój otyłości.
 • zaburzenia endokrynologiczne,
  • niedoczynność tarczycy
  • zespół Cushinga
  • zespół policystycznych jajników
  • niedobór hormonu wzrostu
  • rzekoma niedoczynność przytarczyc
  • hiperinsulinizm.
 • czynniki farmakologiczne:
  • kortykosteroidy
  • niektóre beta-adrenolityki
  • leki przeciwdepresyjne
  • leki psychotropowe
  • niektóre leki przeciwpadaczkowe
 • czynniki środowiskowe:
  • nadmierne spożywanie wysokoenergetycznej żywności
  • podjadanie między posiłkami, jedzenie z nudów
  • siedzący tryb życia (dodatni bilans energetyczny)
  • czynniki emocjonalne
  • otyłość w najbliższej rodzinie,
  • mała aktywność ruchowa,
  • złe odżywianie, przepracowanie,
 • czynniki psychologiczne:
  • jedzenie kompulsywne ( jedzenie napadowe, pod wpływem nie dającego się opanować wewnętrznego przymusu),
  • zaburzenia nastroju, depresja,
  • zespół napięcia przedmiesiączkowego

Choroby i objawy związane z otyłością:

 • nadciśnienie tętnicze - wzrost masy ciała o 20% powoduje trzykrotny wzrost ryzyka wystąpienia nadciśnienia.
 • cukrzyca typu II - 80-90% osób otyłych choruje na cukrzycę typu II.
 • hiperlipidemia - u osób otyłych podwyższeniu ulega poziom cholesterolu i lipidów we krwi
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) - choroba ta występuje u ponad 40% osób z BMI powyżej 25. Ryzyko jest o 1,5 raza większe w  porównaniu do osób z prawidłową masą ciała. U osób otyłych ryzyko niewydolności serca zwiększa się dwukrotnie. W przypadku masywnej otyłości z BMI > 40 dochodzi do rozwoju niewydolności prawej komory serca bezpośrednio spowodowanej zaburzeniami oddychania i nadciśnieniem w tętnicy płucnej. Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego może być przyczyną zawału serca.
 • udar mózgowy - ryzyko udaru mózgu jest dwukrotnie większe u osób otyłych.
 • nowotwory - u otyłych częściej niż u szczupłych występują nowotwory złośliwe macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, prostaty, jajnika.
 • zaburzenia oddychania - zespół hipowentylacji, bezdech senny.
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • choroby mięśniowo-szkieletowe - u otyłych, w związku z nadmiernym ciężarem ciała, dochodzi do stanów zapalnych stawów, kręgosłupa i kończyn dolnych, jak również do zmian zwyrodnieniowych stawów.
 • żylaki kończyn dolnych - w związku z gorszymi warunkami odpływu krwi z kończyn dolnych u osób otyłych dochodzi do nadmiernego wypełnienia krwią żył, a w konsekwencji do powstawania żylaków.
 • powikłania ciąży - u otyłej kobiety zwiększone jest ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej, nadciśnienia, toksemii, cukrzycy ciężarnych, przedwczesnego porodu, cięcia cesarskiego i umieralności okołoporodowej.
 • zaburzenia miesiączkowania i hirsutyzm.
 • osoby otyłe są mniej odporne na sytuacje stresowe.
 • spadek kondycji fizycznej,
 • złe samopoczucie,
 • depresja.

Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia jest otyłość brzuszna, ponieważ zwiększa zagrożenie chorobami metabolicznymi (hiperlipidemia, cukrzyca i nadciśnienie).

Metody leczenia otyłości

W zależności od stopnia otyłości oraz obecności chorób towarzyszących, metody leczenia obejmują

 • leczenie dietetyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zmianę stylu życia,
 • zwiększenie aktywności fizycznej,
 • akupunkturę.

Diety dla pacjentów dobierane są indywidualnie, w zależności od potrzeb, z uwzględnieniem rytmu pracy i preferencji pacjenta.
Dieta opracowywana jest na 1 lub 2 tygodniowy okres.

Aby osiągnąć długotrwały efekt leczenia istotny jest stały, powolny spadek masy ciała oraz jej stabilizacja. Wskazany jest 5 -10 % spadek masy ciała w stosunku do masy wyjściowej w czasie do 6 miesięcy. W kolejnym etapie pacjent utrzymuje osiągniętą masę ciała, utrwala nowe zwyczaje żywieniowe i aktywność ruchową.

Obniżenie masy ciała o 5-10% sprzyja cofaniu się dolegliwości związanych z otyłością.
Zmniejszają się:

 • bóle stawów kolanowych i biodrowych
 • uczucie zmęczenia
 • uczucie ciężkich nóg
 • zadyszka
 • nadmierne pocenie

Gabinet zajmuje się również leczeniem niedowagi

Z niedowagą, boryka się niemało młodych zwłaszcza osób. Problem z przytyciem może być wynikiem różnych chorób    i nieprawidłowości, pomijając fakt nieatrakcyjnego, „kościstego wyglądu”, zwłaszcza na plaży. Osoby takie często nie ograniczają się w jedzeniu, spożywając nieraz olbrzymie jego ilości  a mimo to nie mogą przytyć.

Przed wizytą należy zrobić badanie ogólne moczu, morfologię oraz badanie w kierunku nadczynności tarczycy. Należy również przynieść dzienniczek, w którym przez przynajmniej tydzień wcześniej zapisuje się wszystkie spożywane codziennie posiłki z uwzględnieniem godzin, ilości i jakości posiłków.
Pozwoli to dokładnie przeanalizować prawidłowość zbilansowania diety pod względem jakości i ilości produktów oraz regularności pór spożywania posiłków.

Najczęstsze przyczyny niedowagi

Najczęściej jest to sprawa genetyczna, następstwo różnych chorób lub po prostu kwestia przyspieszonego metabolizmu. Po 35 roku życia metabolizm zwalnia i łatwiej jest wtedy przytyć, nie ma jednakże sposobu by wcześniej spowolnić metabolizm, chyba że ze szkodą dla zdrowia. Oprócz metabolizmu przyczyną niedowagi może być jeszcze nieprawidłowa mikroflora jelit.

Postępowanie lecznicze jest nieskomplikowane i opiera się na przestrzeganiu kilkunastu podstawowych zasad.


Zapraszamy do
Gabinetu Leczenia Otyłości
i Modelowania Sylwetki
Jaworzno ul. Katowicka 19 D

Tel.: 601 539 412
          32/752 93 98
Rejestracja telefoniczna. Terminy wizyt ustalane są indywidualnie

 

Pierwsza wizyta trwa około 1 godziny i obejmuje:

 • dokładny wywiad lekarski, w tym analiza wszystkich schorzeń przewlekłych, dolegliwości, alergii, farmakoterapii, nawyków żywieniowych i stopnia aktywności ruchowej,
 • badanie lekarskie ogólne,
 • ważenie, mierzenie, pomiar ciśnienia,
 • analizę składu ciała,
 • ustalenie indywidualnego programu leczenia mającego na celu redukcję tkanki tłuszczowej i wagi ciała.

Cena pierwszej wizyty – 180 zł
Wizyty kontrolne 150 zł
Analiza składu ciała – 20 zł.

UWAGA: 2 dni przed wizytą nie należy spożywać alkoholu, korzystać z sauny i uprawiać aktywności fizycznej (czynności te mogą fałszować wyniki analizy składu ciała). Osoba badana nie powinna jeść i pić na ok. 3 godziny przed badaniem.  Wskazane, aby na wizytę zabrać świeże wyniki badań: cholesterol z podziałem na frakcje, trójglicerydy, poziom glukozy we krwi, próby wątrobowe, poziom TSH, badanie ogólne moczu. 


Nie zaleca się wykonywania analizy składu ciała u kobiet w ciąży, u osób z rozrusznikiem serca, u osób chorych na padaczkę.