NEURO-PLUS
ul. Katowicka 19d
43-600 Jaworzno
601 539 412
32 752 93 98

Formularz kontaktowy

Zakres usług neurologicznych:

 • diagnostyka,
 • leczenie,
 • wizyty domowe,
 • porady dla pacjentów i rodziny,
 • konsultacje,
 • interpretacja zapisów EEG, EMG, zdjęc RTG, wyników badania TK, MR, Angio-TK,
 • pomoc w załatwieniu sprzętu ortopedycznego,
 • skierowania do leczenia sanatoryjnego,
 • skierowania do ambulatoryjnego leczenia rehabilitacyjnego.

Najczęstsze choroby neurologiczne:

 • choroby kręgosłupa,
 • niedotlenienie mózgu,
 • zaburzenia pamieci,
 • parkinsonizm i choroba Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • uszkodzenia i porażenia nerwów obwodowych,
 • neuropatie,
 • stwardnienie rozsiane,
 • padaczka i inne choroby napadowe,
 • bóle głowy.

Porady neurologiczne w domu pacjenta:

 • stany po zawałach mózgu,
 • niedowłady,
 • ostre zespoły bólowe kręgosłupa,
 • zaawansowane stadia chorób przewlekłych: Choroba Alzheimera, Choroba Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane

Cennik

 • pierwsza wizyta w gabinecie.......................180 zł
 • kolejna wizyta w gabinecie...........................150 zł                                                                                                       
 • wizyta z wypisaniem wniosku rentowego - N9.......170 zł
 • wizyta domowa...............................................................200 zł